Декларация за поверителност

Личните данни на потребителите се обработват в съответствие със ЗЗЛД и се включват в база данни. Демаг бг ЕООД полага дължимата грижа и отговарят за защита на личните данни в съответствие със ЗЗЛД.

Профилите на потребители, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и профили на потребители, които ги използват не по предназначение се заличават.

Потребителят има право във всеки един момент да оттегли даденото съгласие за обработване на личните му данни от Демаг бг ЕООД. Оттеглянето следва да бъде направено чрез изпращане на съобщение на имейл info@demag.bg. Получаването на оттеглянето следва да бъде потвърдено по имейл от Демаг бг ЕООД. При оттегляне на съгласието на потребителя за обработване на личните му данни, неговият профил се заличава. Потребителят има право да променя личните си данни на своя профил на сайта.

Потребителят има право на достъп до отнасящите се до него лични данни на своя профил на сайта или въз основа на писмено заявление, адресирано до адреса на управление на Демаг бг ЕООД или въз основа на заявление, подадено по електронен път по реда на Закона за електронния подпис на имейл info@demag.bg.

Със завършването на регистрацията на профил на сайта потребителят дава своето съгласие с настоящите Общи условия, както и с доброволното предоставянето на своите лични данни на Демаг бг ЕООД за обработка за следните цели:

1) Завършване на поръчка, продажба и доставка на стоки на потребителя;

2) За изпращане на рекламни и маркетингови съобщения на потребителя по имейл или чрез Facebook профил, Instagram профил;

3) За потвърждаване или промяна на личните данни на потребителя;

4) За изпращане на покани за участие в различни маркетингови програми, кампании и промоции;

5) За проследяване на потребителското поведение на потребителя, вкл. брой, вид и размер на покупките му;

6) За изследване на мнението на потребителя чрез изпращане на покана за участие в различни маркетингови проучвания.

 

Регистрацията на профил на сайта се извършва с попълване на регистрационния формуляр от потребителя, който е достъпен след натискане на линка за регистрация на профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията потребителят получава имейл с потребителско име и парола, с които може да влиза в създадения му в сайта профил

Съдържанието на сайта е достъпно за разглеждане от потребителите и гости на сайта напълно свободно. Регистрацията на профил е необходима само при ползване на определени функционалности на сайта. Процедурата по регистрация на профил на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна за извършване на поръчки, но е задължително да попълни данни за доставка на закупените продукти.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Всички спорове се решават от компетентния български съд.